Nije svaki invaliditet vidljivi invaliditet

Iako istraživanja pokazuju da danas u svijetu živi više od milijardu osoba s invaliditetom te su osobe sa invaliditetom najveća svjetska manjinska skupina, činjenica je da su ujedno i jedna od najmanje zastupljenih skupina u društvu. Javno poimanje invaliditeta često...

Kako emocionalna pismenost doprinosi poslovnom uspjehu?

Određena istraživanja su pokazala da osobe sa razvijenijom vještinom emocionalne pismenosti imaju preduslove da budu uspješniji u poslu kojeg obavljaju i da je to jedna od važnijih vještina koja doprinosi lakšem prilagođavanju promjenama i uspješnijoj komunikaciji sa...