Uspješno održana još jedna u nizu uličnih akcija u sklopu inicijative "Strategija promjene" u Gradačcu

Udruženje KULT Gradačac, Vijeće mladih općine Gradačac, Udruženje mladih “Futura”; i Lokalni tim Gradačac Asocijacije srednjoškolaca u BiH (ASuBiH) uspješno su organizovali još jednu uličnu akciju u sklopu inicijative “Strategija promjene”. Ova akcija predstavlja važan korak ka unapređenju aktivizma mladih na lokalnom nivou u Gradačcu.

Akacija je održana u petak, 6.10.2023. godine, od 10:00 do 14:00 ispred Gradskog kina u Gradačcu. Tokom događaja, mladi entuzijasti su aktivno učestvovali u dijeljenju promotivnog materijala, razgovarali s građanima i građankama o ključnim izazovima s kojima se mladi svakodnevno suočavaju na području grada Gradačac.

Ova akcija predstavlja dio inicijative “Strategija promjene”, koja ima za cilj rješavanje nedostatka aktivizma mladih u procesu donošenju odluka na lokalnom nivou u Gradačcu. U narednom periodu projektni tim će započeti Istraživanje o stanju i potrebama mladih na području grada Gradačac, koje će biti preduslov za izradu nacrta lokalne strategije prema mladima.

„Ova kampanja je pružila priliku mladima da se direktno uključe u razgovor o problemima i potrebama njihove generacije u Gradačcu. Njihova strast i angažman su nas inspirisali i motivisali da nastavimo s ovakvim događajima i aktivnostima koje će omogućiti mladima da doprinesu pozitivnim promjenama u našem gradu.“ – ističu ispred Udruženja KULT Gradačac.

Za više informacija o inicijativi “Strategija promjene” možete zapratiti njihovu Facebook stranicu. Ova kampanja je dio projekta PRAGG koji financira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih incijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“