CAT – Više od aktivizma!

U fokusu

Zaroni u svijet dizajna uz Encode Youth!

Zaroni u svijet dizajna uz Encode Youth!

Encode Youth je poseban sektor kompanije Encode usmjeren na mlade između 10 i 19 godina koji žele razvijati svoje programerske vještine. Glavni cilj Encode...

Volontiraj u Zagrebu!

Volontiraj u Zagrebu!

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE u okviru Evropskih snaga solidarnosti traži dva volontera/volonterke između 18 i 30 godina za volonterski angažman...

CAT NOVOSTI

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje K O N K U R S za dodjelu ukupno 5 (pet) godišnjih stipendija Adil Zulfikarpašić po jednu stipendiju redovnom studentu/ici I ili II ciklusa studija

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje K O N K U R S za dodjelu ukupno 5 (pet) godišnjih stipendija Adil Zulfikarpašić po jednu stipendiju redovnom studentu/ici I ili II ciklusa studija

Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Bihaću i Univerziteta u Zenici,

u akademskoj 2023/2024. godini

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sljedeće uslove:

da su državljani/ke Bosne i Hercegovine
da su redovni studenti/ce I ili II ciklusa studija u školskoj 2023/2024. godini
da su ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 8,5 u toku I ili II ciklusa studija
da tokom studija nisu obnavljali godinu
Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje su:

Po osnovu uspjeha – prosjek ocjena
Po osnovu dobivenih nagrada na takmičenjima i osvojenih medalja, te objavljenih akademskih radova tokom studija
Po osnovu stepena invaliditeta kandidata, preko 60%
Po osnovu prosječnih primanja u domaćinstvu
Po osnovu potvrde da je roditelj bio u oružanim snagama Armije RBiH, i/ili da je jedan od roditelja bio u logoru, i/ili da je ratni vojni invalid, i/ili da je poginuo kao pripadnik Armije RBiH ili kao civilna žrtva rata
Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2023/2024. godinu u bespovratnom iznosu od 3.000,00 KM.

Izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši komisija koju je imenovao Upravni odbor Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

potvrdu o državljanstvu
uvjerenje da je student/ica upisao/la školsku 2023/2024. godinu studija u statusu redovnog studenta na jednom od navedenih univerziteta
uvjerenje univerziteta o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom (minimalno 8,5) u toku prethodnih godina studija
uvjerenje univerziteta da student/ica tokom studija nije obnavljao/la godinu
dokaz za osvojenu prvu, drugu ili treću nagradu na kantonalnom, federalnom, državnom takmičenju
dokaz za učešće ili osvojenu nagradu na međunarodnom takmičenju
pismo namjere (u zaglavlju navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon,
e-mail) sa naznakom Prijava na konkurs za dodjelu stipendije „Adil Zulfikarpašić“ iz sredstava Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića

dokaz o materijalno-socijalnom statusu (uvjerenje o visini primanja roditelja: ček od penzije za prethodni mjesec, potvrda službe za zapošljavanje)
dokaz o kriterijima navedenim pod stavkom „e“
izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerava se u općini)
Svi dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Dokumenti se ne vraćaju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren do 24.11.2023. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu sa naznakom: Prijava na konkurs

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Mula Mustafe Bašeskije 21

71 000 Sarajevo.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Rezultati će biti objavljeni na web stranici Bošnjačkog instituta najkasnije 2 sedmice od zatvaranja konkursa.

BRAVO ponovo donosi odlične prilike!

BRAVO ponovo donosi odlične prilike!

Ovaj put, kontakt tačka za Erasmus+ Youth za Bosnu i Hercegovinu” vas pozivaju na Erasmus+ & ESC Info dan gdje ćete imati priliku ne samo slušati o Erasmus+ programu, već se i registrovati te naučiti sve o tome kako biti dio najvećeg europskog programa koji podržavaju edukaciju, treninge, mlade ljude i sport širom Europe

Pridruži se CAT i ORC timu