Računovođa u programu dječije selo Gračanica

1 izvršilac na određeno vrijeme Misija pozicije: Računovođa obezbjeđuje funkcionisanje, sveukupni razvoj i implementaciju aktivnosti iz domena finansija i računovodstva pod nadzorom i vođenjem direktora programa SOS Dječija sela. Sve aktivnosti obavlja u skladu sa...