Dileme – Uloga NVO sektora u BiH (VIDEO)

Prošle sedmice emitovano je posljednje izdanje dijaloške emisije Dileme, za ovu sezonu… Govorilo se o nevladinim organizacijama i njihovoj ulozi? Koliko NVO sektor poboljšava kvalitet života u BiH? Da li njihovo postojanje tupi oštricu subverzivnog djelovanja? Za...