Nađa Čelik: Umjetnost je ljubav koja me ispunjava

Ja sam Nađa Čelik, rođena sam u Sarajevu. Trenutno živim u Brezi i pohađam Gimnaziju ,,Muhsin Rizvić”. Upisala sam Gimnaziju, jer pruža najširi spektar različitog znanja i pruža najviše prilika za nastavak obrazovanja. Crtanje i slikanje mi je hobi, a počela sam...