Poziv za prijave stručnjaka/inja

Mreža za izgradnju mira organizirati će niz networking konferencija odnosno događaja koji imaju za cilj za uvežu veći broj stručnjaka/inja, profesionalca/ki i aktivista/ica iz civilnog društva, javnog i poslovnog sektora u BiH a u cilju podsticaja procesima i)...