Prilike za mlade

POZIV: Dizajner za projekat “Equal Access for All”

Projekt “Equal Access for All” je finansiran od strane Evropske unije, dok projektar implementiraju ICVA i Ja bih EU. Traži se dizajner koji bi razvio koncept vidljivosti (visibility concept) projketa.

PRIJAVI SE! Edukacija o monitoringu društvenih medija

Pozivamo mlade (18-24) iz BiH da se prijave za edukaciju o monitoringu društvenih medija u okviru projekta “Jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini da prepozna i prati online prijetnje na društvenim medijima“